قالیشویی شستشوی خوب در قم – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

قالیشویی شستشوی خوب در قم

فرش ماشینی 12متری 30000
9متری 25000
6متری 16000
موکت معمولی 1200
پرز دار 2000
تطهیر شرعی
شستشوی خوب
09100951131

دیدگاهتان را بنویسید

بالا