قالیشویی و مبل شویی ایران صنعت در مشهد – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

قالیشویی و مبل شویی ایران صنعت در مشهد

بهترین قالیشویی در مشهد

ًلیست قالیشویی در مشهد

دفتر قالیشویی در مشهد

قالیشویی و مبل شویی در مشهد

شستشوی فرش با دستگاه جدید و آب گیر لوله ای،رفوگری،۱۰۰ درصد تضمینی،

تحویل ۴۸ ساعته

کاور رایگان هنگام تحویل

سرویس رایگان سطح مشهد

هزینه شستشو پس از بازدید و رضایت کامل مشتری دریافت میگردد.

تلفن:09154284271

بالا