مجتمع قالیشویی در قم – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

مجتمع قالیشویی در قم

قبل اثاث کشی فرشها را میبریم
هر وقت که خواستید شسته شده میارم ادرس جدیدکه خونه جدید فرشهات تمیز باشه
ضمنا تحویل به ادرس جدید هزینه اضافه ای نداره

دیدگاهتان را بنویسید

بالا