کارخانه قالیشویی و مبل شویی اتوماتیک‌ بزرگ‌ ستاره شرق در مشهد – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

کارخانه قالیشویی و مبل شویی اتوماتیک‌ بزرگ‌ ستاره شرق در مشهد

سیگنال رایگان ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
سیگنال رایگان ارزهای دیجیتال

بهترین قالیشویی در مشهد

ًلیست قالیشویی در مشهد

دفتر قالیشویی در مشهد

قالیشویی و مبل شویی در مشهد

فرش زیر پاتو‌نو‌کن‌فقط‌بایکبار‌شستشو…
بزرگترین‌وسریعترین‌مرکزشستشوی‌
قالی‌ومبلمان‌دراستان‌خراسان‌رضوی
متخصص‌درشستشوی‌انواع‌قالیهای‌دستباف‌کرم‌نفیس‌
ماشینی‌،تراکم‌بالا،طرح‌ابریشمی‌،موکت،پتوروفرشی‌و…
شستشوی‌قالی‌بادستگاه‌تمام‌اتوماتیک‌خشک‌کن‌لوله‌ا
ی‌گرمخانه‌طبقاطی‌بدون‌هیچ‌شکستگی‌وچروک‌شدگی.
شستشوی‌مبلمان‌درمحل‌با دستگاه‌اتوماتیک‌بدون‌
هیچ‌ابریزی‌و کثیفی.
دیگرنگران‌شکستگی‌فرش‌خودنباشیدمااین‌مشکل‌را
برای شهروندان‌گرامی‌حل‌کرده ایم.
تحویل‌قالی‌بصورت لول‌شده‌و۴۸ساعته‌می‌باشد.
عضورسمی‌ودرجه‌یک‌وممتاز‌اتحادیه‌فرش‌‌دستباف‌.
واحد‌نمونه‌سالهای‌۹۸و۹۹‌می‌باشد.
تلفن: 09155086122

ادمین اینستاگرام
سیگنال رایگان ارزهای دیجیتال
افزایش فالوور ، افزایش لایک ، افزایش کامنت ، افزایش بازدید
بالا