قالیشویی

بایگانی‌ها مبل شویی - قالیشویی

Tag Archives: مبل شویی

مبل شویی در وکیل آباد مشهد

شستشو مبل در مکان مشتری

Washing the sofa in Mashhad

خدمات مبل شویی در وکیل آباد مشهد

شرکت مبل شویی در وکیل آباد مشهد

دفتر مبل شویی در وکیل آباد مشهد

مبل شویی در وکیل آباد مشهد
مبل شویی

 

شرکت آریا ، خدمات شستشو قالی و مبلمان را با دستگاه انجام می دهد ، شستشو در کمتر از 2 ساعت انجام و خشک می شود .

خدماتی آریا شستشو مبل را با دستگاه در سراسر شهر مشهد انجام می دهد ، کیفیت با ضمانت است و توسط پرسنل خانم و اقا انجام می شود .

نحوه انجام کار : دو دستگاه کار شستشو رو انجام می دهد ، یک دستگاه شروع به کف می کند و و لکه ها و کثیفی ها را از بین می برد و دستگاه دیگر آب را مکش و خشک می کند .

شستشو مبلمان خود را به روزهای آخر سال موکول نکنید .

پس از شستشو رطوبت کمی باقی می ماند که معمولا نصف روزه خشک می شود .

 

مبل شویی در مشهد

Washing the sofa in Mashhad

خدمات مبل شویی در مشهد

شرکت مبل شویی در مشهد

دفتر مبل شویی در مشهد

مبل شویی در مشهد
مبل شویی

 

شرکت آریا ، خدمات شستشو قالی و مبلمان را با دستگاه انجام می دهد ، شستشو در کمتر از 2 ساعت انجام و خشک می شود .

خدماتی آریا شستشو مبل را با دستگاه در سراسر شهر مشهد انجام می دهد ، کیفیت با ضمانت است و توسط پرسنل خانم و اقا انجام می شود .

نحوه انجام کار : دو دستگاه کار شستشو رو انجام می دهد ، یک دستگاه شروع به کف می کند و و لکه ها و کثیفی ها را از بین می برد و دستگاه دیگر آب را مکش و خشک می کند .

شستشو مبلمان خود را به روزهای آخر سال موکول نکنید .

پس از شستشو رطوبت کمی باقی می ماند که معمولا نصف روزه خشک می شود .

 

مبل شویی نقش ترنج

شستشو مبل در مکان مشتری

سلام وعرض ارادت خدمت همشهریان مشهدی دیگر نگران چروک وخط وسط قالیاتون نباشید ماراه صاف شدنش وپیداکردیم
قیمتهازیر نظر ۱۲۴وتعذیرات میباشد
فرش ماشینی هررنگی تراکم زیر ۱۰۰۰متری ۳۰۰۰تومان #۳۶=۳×۱۲#۲۷=۳×۹#۱۸=۳×۶
مامی قبضهای ما دارای مهربیمه وهمراه نرخنامه اصل اتحادیه ارایه میشود
تحت پوشش بیمه ایران
اولین دارنده تایید محیط زیست خراسان
ارسال همزمان تصویر شستشودرهنگام ابکشی وپاک شدن وتطهیر سطح فرش
عضودرجه یک اتحادیه فرش دستباف
۸شعبه فعال در مشهد
سرویس تمام مشهد رایگان
ابکشی وشستشو بدون دخالت دست کارگر
بدون چروک وشکستگی .درصورت هرگونه نارضایتی مبلعی اخذنمیگردد وقالی رابرگردانید
۱۲و۹و۶متری قرمز دستی ابکشی وطلاشور متری ۶تومان
پتو۷۰۰۰تومان یکنفره
پتو۹۰۰۰تومان دونفره
تشک خوشخواب یکنفره ۲۵تومان
تشک خوشخواب دونفره ۵۰تومان
موکت متری ۲۰۰۰تومان ساده
سراسر قاسم اباد ۵۳_۳۶۲۳۶۵۵۲
سراسر امامت ۹۲_۳۶۱۰۸۰۹۱
سراسراحمداباد۳۸۴۶۵۷۵۴
سراسروکیل اباد ۳۸۹۲۸۱۶۱
سراسرپیروزی ۳۸۷۶۹۰۱۵
سراسرنخریسی ۳۳۴۱۲۱۲۹
سراسرابوطالب وکلاهدوز ۳۷۲۳۰۹۰۸
سراسرخمینی ۳۸۵۸۰۷۲۰
هرمنطقه اید از ما سرویس بخواهید

مبل شویی نقش ترنج دقت

شستشو مبل در مکان مشتری

قیمتها زیرنظر ۱۲۴و تعذیرات میباشد
مبلشویی بادستگاه تمام اتومات
عضودرجه یک اتحادیه
موردتایید ۱۱۸وروزنامه خراسان.قدس .
دارنده تاییده محیط زیست
بیمه ایران .کاورپلاستیکی به دلخواه
ماشینی ۱۲و۶و۹هررنگی تراکم زیره۱۰۰۰ متری ۳تومان
دستباف ۱۲و۶و۹قرمز طلاشور متری ۶تومان
موکت متری ۲۰۰۰تومان وپرده متری ۱۰۰۰تومان
۸شعبه فعال درمشهد
۳۸۴۶۵۷۵۴احمدابادسراسر
۳۷۲۳۰۹۰۸قرنی .کلاهدوزسراسر
۳۸۵۸۰۷۲۰خمینی .چهارطبقه سراسر
۳۸۹۲۸۱۶۱وکیل ابادسراسر
ر۳۸۷۶۹۰۱۵سراسرپیروزی
۳۶۱۰۸۰۹۱سراسرمعلم
۳۸۷۶۹۰۱۶سراسرنمازوفکوری
۳۳۶۹۵۴۲۱سراسررستمی وطلاب
۳۶۱۰۸۰۹۲سراسرامامت
۳۶۲۳۶۵۵۲سراسر قاسم اباد
۳۶۲۳۶۵۵۳سراسرمیثاق والهیه ومجیدیه
افتخارداریم که بهترین هارو ازمادریافت کنید
ضمنا قالی دوروزه تحویل میباشد
کافیست یکبارامتحان کنید