قالیشویی ادیب در مشهد – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

قالیشویی ادیب در مشهد

بهترین قالیشویی در مشهد

ًلیست قالیشویی در مشهد

دفتر قالیشویی در مشهد

قالیشویی و مبل شویی در مشهد

قالی شویی ادیب (شعبه مشهد)
معتبرترین قالیشویی بابرند کشوری
در مشهد مقدس
اولین قالیشویی کاملا مکانیزه در شرق کشور
مجهز به دستگاه شستشو روز دنیا
مراحل شستشو خاکگیری قبل از شستشو
شستشو در۲مراحل پشت و رو ابکشی کامل پشت و رو فرش ها بعداز شستشو بادستگاه ضدچروک اتو و اهارمیخوردو صاف صاف تحویل داده می شود.

تلفن: 09197348035

بالا