قالیشویی بزرگ زمرد در مشهد – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

قالیشویی بزرگ زمرد در مشهد

قالیشویی بزرگ و مجاز  و درجه یک زمرد انتخاب حرفه ای ها

مارادراینترنت سرج کنید

شستشو با دستگاه و ابگیر لوله ای

شستشوی تخصصی ویژه به درخواست مشتری

لکه برداری،دوبارشور،سنتی شور،

کاور خدمات فرش ماشینی: ،شیرازه،ریشه زنی ،برداشتن سوختگی،پارگی پوسیدگی،

خدمات فرشهای دستباف: جاجیم ،ارایش وپرداخت،رنگ برداری،دواشور،

سرویس سراسری (همه مناطق) وکل شهر رایگان و بدون تعطیلی

طلاب، طبرسی، گلشهر،شهرک شهید رجایی عبادی،ابوطالب، موسوی قوچانی ،خیام توس،

فردوسی قاسم اباد ،معلم وکیل اباد،پیرزوی احمد اباد،کوهسنگی عدل خمینی ،امام رضا سیدی ،

صبا مصلی ،چمن شهرک ابوذر ،عسکریه نیروهوایی ،شهرک شیرین

سرویس دهی منظم تحول ۴۸ساعته درصورت نیاز درخواست سرویس ویژه توسط مشتری

تحویل ۲۴ساعته

۳۰%تخفیف ویژه

۱.مساجد حسینه ها اماکن عمومی مدارس شرکت ها هتلها و…

۲.پزشکان وپرستاران وپرسنل..

۳.خانواده های تحت پوشش کمیته و بهزیستی

تلفن:09150511648

بالا