قالیشویی ومبل شویی امیر در اصفهان – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

قالیشویی ومبل شویی امیر در اصفهان

قالیشویی ومبل شویی امیر

حس خوب پاکیزگی. بدقولی ممنوع
باضمانت شستشوزیرنظراتحادیه
شستوشوی انواع فرش های ماشینی ودستبافت به صورت تخصصی .شستشوی انواع موکت
شستشوباموادنانو ودرجه یک به جهت عدم پوسیدگی فرش وعدم تداخل رنگ و همچنین ضدعفونی و گندزدایی فرش.
مجهز به آبگیر لوله ای جهت عدم چروک و شکستگی فرش .شستوشوبارعایت موازین شرعی
صدرصدتضمینی وبدون پارگی
انجام خدمات فرش ازجمله لکه برداری ورنگبرداری.
دارای سرویس رفت و برگشت رایگان.بامجوزرسمی از اتحادیه.
شماره تماس
34210004

بالا