قالیشویی بزرگ اکبریان در عبدالمطلب مشهد – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

قالیشویی بزرگ اکبریان در عبدالمطلب مشهد

بهترین قالیشویی در مشهد

لیست قالیشویی در مشهد

دفتر قالیشویی در مشهد

قالیشویی و مبل شویی در مشهد

باسلام ((برای اطمینان ازمجازبودن قالیشویی اکبریان شمارهای ما را از ۱۱۸ بخواهید)) بهترین کیفیت شستشوی فرشهای ماشینی ودستباف،موکت،گلیم ،فانتزی،روفرشی،پتو دراندازهای مختلف قالی وقالیچه شستشو بادستگاه فرچه های اتوماتیک بدون هیچ گونه لکه وچرک ماندگی مجهز به آبگیرلوله ای بدون هیچ گونه شکستگی وچین خوردگی فرش(خصوصا فرشهای تراکم بالا) دارای گرم خانه وخشکن گازی تحویل فرش ظرف مدت ۴۸ساعته (لول واتوشده) ((سویس دهی منظم وبدون هزینه سراسر مشهد)) محدوده: احمدآباد.وکیل آباد.پیروزی کلاهدوز. آبکو.سناباد.خیام. فردوسی.فرامرز. سجاد محدوده: توس. ابوطالب.موسوی قوچانی.قرنی. توحید.مطهری.هدایت.هنرور.کریمی.عبادی محدوده:خواجه ربع.چراغچی. مسلم. طلاب. طبرسی.رسالت.پنجتن .گلشهر.شهرک شهیدرجای .چمن.شیرودی.سیدی ((درصورت هرگونه نارضایتی ازکیفیت شستشو فرش برگشت ورایگان شسته خواهد شد)) اطمینان داشته باشید بایک بارشستشو مشتری دائم ماخواهیدشد

تماس :09157600095و 05137240769

بالا