کارخانه قالیشویی آپادانا در آبادان – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

کارخانه قالیشویی آپادانا در آبادان

بهترین قالیشویی در آبادان

لیست قالیشویی در آبادان

دفتر قالیشویی در آبادان

قالیشویی و مبل شویی در آبادان

باکادری مجرب متعهدوسرویس دهی به موقع ودراسرع وقت واستفاده از مواد شوینده مرغوب واستاندار قالی متری ۷ هزار ۱۲ متری ۸۴ ۹ متری ۶۳ ۶متری ۴۲ پتو ۲نفره ۲۲ پتو ۱ نفره ۱۸ روفرشی ۱۲ متری ۳۰ روفرشی ۹ متری ۲۵ روفرشی ۶ متری ۱۵ موکت معمولی ۴ هزار موکت پلاز متری ۵ هزار ادرس ذولفقاری جاده خصر نبی

تماس :09376334112

بالا