قالیشویی

قالیشویی صالحوند اهواز - قالیشویی

قالیشویی صالحوند اهواز

قالیشویی اهواز – مبل شویی اهواز ، خدمات قالیشویی اهواز ، لیست قالیشویی های اهواز ، شماره قالیشویی های اهواز ، کارخانه قالیشویی اهواز ، carpet ahvaz

شستشــوی انـواع :
مبـلمان ، فـرش ، مـوکت ، پـرده ، تشـک خـوشخواب ،
مبلهای خلیجی، صنـدلی اتومبیـل و سرامیـک

در منـزل شمـا بـدون آبـریزی و جـابجایی

با خشـک کـردن ۱ ساعتـه تضـمینی

هـمـراه بـا دس‍ـتگاه تـمام اتـوماتیک ایـتالـیایـی

سـرویس دهـی به تـمام نـقاط اهـواز

ب‍ـدون دریـافـت ایـاب وذهـاب

***** تـوجه داشـته باشیـد ******
*کـار ما بصـورت صد در صد تضمینــی میبـاشد در صـورت نـاراضـی بودن هیـچ وجهـی دریافت نمیشود*

09160081401
09334806485

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *