قالیشویی برادران موسوی اهواز – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

قالیشویی برادران موسوی اهواز

قالیشویی ومبل شویی برادران موسوی

((((((انتخاب یک هنر است هنرمندانه انتخاب کنید))))
@@شستن انواع @قالی مبل موکت پرده سرامیک تشک تابلو فرش و…………… با دستگاهای ایتالیایی کیفیت چندین برابر دستگاهای ایرانی

@@شستن أنواع مبلمان@@. با دستگاهای فوق پیشرفته santomma و fantomim ایتالیایی

@@شستن أنواع فرش(پرز دار وساده و…) وموکت (پالاز ومعمولی) بامواد بلژیکی شماره 6 نانو به صورت کاملا تخصصی و تضمینی
@@شستن انواع تشک های خوش خواب @@ شستن أنواع پرده @@سرامیک و……..

(((((توجه داشته باشید کلیه کارها درمنزل ومحل کار شما بدون نیاز به یک سانت جابه جایی وبدون ریزش آب وکثیف کاری به مدت یک ساعت شستشو وخشک میگردد)))))
موسوی موسوی موسوی موسوی

((ما در کارمان بهترین وبی رقیب هستیم))

0916 5555 950 مدیر شرکت
0916 635 5525 مبل شویی

061 58886855 دفتر
061 58886856 قالی شویی

إرسال دهی سراسر اهواز

دیدگاهتان را بنویسید

بالا